H. SUKARNO,S.AgNama: H. SUKARNO,S.Ag
Jabatan: KAUR PEMERINTAHAN
NIP: -